Les 3 Vallées

Als u van de bergen houdt

Met het oog op de problemen in verband met de klimaatverandering, hebben de wintersportstations Les Menuires en Saint-Martin-de-Belleville besloten nieuwe oplossingen te zoeken.

De problemen rond het milieu gaan ons allemaal aan en als wintersportstation hebben wij de verantwoordelijkheid om in dit kader verantwoorde maatregelen te nemen. Milieubescherming is een centrale waarde geworden in onze regio en het aantal initiatieven op dit gebied breidt zich uit.

🥰🌍👍 Hoe kunnen we in de bergen leven zonder deze te beschadigen?

Het engagement van Les Menuires en Saint-Martin-de-Belleville heeft geleid tot een cruciale overdenking over de toekomst van onze bergen.

 1. Hoe kunnen we de natuurlijke ecosystemen en habitats proactief beschermen?
 2. Hoe gaan we om met de problemen die de klimaatverandering oplevert?
 3. Welke strategieën kunnen worden toegepast om het milieueffect van onze activiteiten, van de toeristische activiteiten in de valleien, te verminderen en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling te bevorderen?

In onze zoektocht naar antwoorden op deze essentiële vragen presenteren wij je de oplossingen die worden toegepast.

Onze koolstofvoetafdruk beperken

De Vallée des Belleville heeft een klimaatobservatorium in het leven geroepen. Dit laboratorium in de openlucht geeft onderzoekers de mogelijkheid om de klimaatverandering in de praktijk te bestuderen.

Werkgelegenheid en 'samenleven'

In onze wintersportstations geloven wij dat de mensen die jullie verwelkomen zelf ook een hartelijke ontvangst verdienen. Om de integratie optimaal te laten verlopen en onze seizoensarbeiders goede werkomstandigheden te bieden, begeleiden wij ze tijdens hun hele professionele en persoonlijke traject.

 1. Het Maison des saisonniers, de uitgave van een gids om ze te begeleiden in hun werk en hun dagelijkse leven en het beheer van een werkgelegenheidskalender in de Tarentaise-streek
 2. De terbeschikkingstelling van accommodaties voor seizoensarbeiders en toegang tot onderwijs voor hun kinderen
 3. Ondersteuning bij kwalificatie voor de lokale jeugd
 4. Het delen van het plezier van de sneeuw met gehandicapten of kansarmen

⚡ Schone energie om onze bergen te behouden

Onze inzet voor de energietransitie gericht op duurzame groei is gericht op de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, vermindering van het energieverbruik en de bevordering van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

 1. Gebruik van hernieuwbare energie (hydro-elektriciteit) voor onze skiliften
 2. Promotie van ecologisch rijden voor onze operationele teams op de skipistes
 3. Lokale ondersteuning van energie-renovatieprojecten in onze dorpen
 4. Aanmoediging van schooltransport, gedeelde en duurzame mobiliteit, installatie van infrastructuren voor elektrisch opladen

❤️🤩 Biodiversiteit, de rijkdom van onze bergen

In ons gebied observeren, beschermen en valoriseren we de fauna en flora. De inwoners, de toeristen en de verschillende spelers in de vallei zetten zich actief in voor het behoud van onze natuurlijke omgeving.

 1. Onze Atlas de la Biodiversité Communale (ABC, atlas van de gemeentelijke biodiversiteit)
 2. De aanleg van ecologische corridors binnen ons skigebied om de verplaatsing van de soorten te vereenvoudigen
 3. Onze initiatieven voor het behoud van de plantaardige en dierlijke biodiversiteit
 4. De pedagogische routes die wij hebben aangelegd onder het label 'Friendly Natural Parc'

💧👍 Water, essentiële hulpbron in onze valleien

Voor de sneeuw op onze skipistes wordt het water zorgvuldig behouden. Kunstsneeuw wordt alleen daar gebruikt waar deze nodig is en een wateropvangbekken moet de wateropname in periodes van laagwater beperken.

In termen van toelevering van drinkwater maakt ons nieuwe waterzuiveringsstation gebruik van milieuvriendelijke, verantwoorde methodes.

 1. Seizoensgebonden beheer van de watervoorraad
 2. Naleving sinds 2017 van een regeling om watergebruik op elkaar af te stemmen
 3. Gebruik van technologieën om het rollen van de pistes te verbeteren
 4. Installatie van een ecologisch en voordelig filtersysteem voor drinkwater

🌱 De labels en verenigingen

In 2022 ontving de Vallée des Belleville het Flocon Vert-label, een erkenning van de inzet voor duurzame werkwijzen in de sector van het Alpentoerisme.

Het Esprit Parc national-label onderscheidt biologische lokale producten (honing, zuivelproducten), ambachtelijke kunst en tochten met een gids van het gidsenbureau, een restaurant ...

Het bedrijf dat de skiliften van onze wintersportstations exploiteert, SEVABEL, is gecertificeerd door de BIOM-indicator. Deze indicator met het Cop21-label meet de inzet en de actie op het gebied van sociale, milieu- en economische verantwoordelijkheid van een activiteit.

Wintersportstation Les Menuires is lid van de vereniging POW ('Protect Our Winters') waarin de beste riders wereldwijd zijn verzameld om het gedrag te laten evolueren en voorbeeldige werkwijzen te bepalen in termen van milieubescherming.

Voor meer informatie

Als je meer wilt weten over de initiatieven die worden ondernomen in Les Menuires en Saint-Martin-de-Belleville kun je ons witboek raadplegen. Hierin vind je meer details over de genoemde onderwerpen en andere acties voor de biodiversiteit en het economische en sociale leven in onze wintersportstations.

Op het niveau van de gemeente kun je alle maatregelen bekijken die in Les Belleville worden toegepast voor duurzame ontwikkeling.

Skiliften geopend van 6 juli tot 30 augustus 2024. Meer weten